MINBARIN MUJI MU KARU

NA SADAUKAR DA SHAFIN NAN GA KAKANA LIMAMIN DAURA USMAN (1899)